Г А Л Е Р И Я  НЕСТ-Арт
Home |
Условия и цени за публикуване в сайта на НЕСТ Арт
 
 
 • Предметите и картините не се съхраняват в склад на Агеницията, а са на разположение на собствениците им.
 • Ако собственикът междувременно продаде, публикувания прадмет или картина, обявен за продажба в сайта на Агенцията е длъжен веднага да оведоми писмено Агенцията за настъпилата промяна.
 • При продажба на предметите и картините от собственика, Агенцията не връща обратно остатъка от заплатената сума за реклама в нейния търговски сайт.
 • Публикуваните цени се отнасят за рубриките "Оказион", "Антиквариат" и всички под рубрики на "Антиквариат" в настоящия сайт.
 • При продажба на предметите и картините от собственика, Агенцията не връща обратно остатъка от заплатената сума за реклама в нейния търговски сайт.
 • Вие можете да се запознаете и с примерния договор и декларация за собственост и автентичност, които се подписват в офиса на Агенция НЕСТ преди излагането на антикварните предмети и картини в търговския сайт на Агенцията.

Цени за рубриките "Оказион за картини", "Антиквариат - за предмети" и всички под рубрики на "Антиквариат" в настоящия сайт.
Публикации на:
Минимален период
Такса на година за публикация в сайта
1 - до 3 бр. предмети/картини
12 месеца = 36,-- лв.
36,-- лв.
над 3 бр. до 10 бр. предмети
12 месеца = 72,-- лв.
72,-- лв.
над 10 бр. до 50 бр. предмети
6 месеца = 84,-- лв.
168,-- лв.
от 50 бр. до 100 бр. предмети
6 месеца = 120,-- лв.
240,-- лв.
над 100 бр. предмети
6 месеца = 100,-- лв.
200,-- лв.
Ако Вашият предмет се продаде в първите три месеца, платената такса за публикация Ви се приспада от дължимата комисионна и за Вас публикацията се явява безплатна.

Търговските комисионни са само за извършени от Агенцията продажби и се дължат след осъществяване на сделките. А те са както следва:
Описание
Комисионни (%)
За антикварни предмети
15 % (петнадесет процента)
За картини - оказион
15 % (петнадесет процента)
 
Безплатни услуги, при условие, че ще бъдат публикувани в рубриките "Оказион за картини", "Антиквариат - за предмети" и под рубрика на "Антиквариат" :
 • експертна оценка,
 • техническа обработка на видеоматериалите при предоставяне на подходящ снимков материал.

Агенция НЕСТ ООД извършва:

 • заснемане и електронна обработка на материалите за публикации както следва:
Фото сесия Цена за 1 час
Профисионално заснимане 60,--лв./час
Извън рамките на София + пътните разходи
 

Агенция НЕСТ ООД извършва:

 • експертна оценка на антикварни предмети и произведения на изкуството като фактурира за тази дейност както следва:
Експертна оценка Цена за 1 час
Профисионално заснимане 120,--лв./час (минимална стойност - 120 лв.)
Извън рамките на София + пътните разходи
 
Цените са крайни