Г А Л Е Р И Я     НЕСТ-Арт
Профил | Галерия | Арт салон | Новини | Контакт | Home |

Условия за излагане и продажби в Галерия

"НЕСТ Арт"

Уважеми български творци,
Уважаеми дами и господа,

Надяваме се, че разхождайки се из страниците на нашата галерия НЕСТ Арт, нашето предложение - Вие и Вашите творби да придобият своя галерия и станат неразривна част от нашия проект, Ви удолетворява. Приемайки нашите условия очакваме Вашето кандидастване с малка презентация на Ваши произведения, изпратени по е-мейла и кратко авторско писмо.

За собствениците на произведения на изкуството останало в наследство от поколенията преди нас, нашата галерия предлага също така възможност тези произведения да бъдат реализирани по най- добрия и изгоден начин за техните собственици, чрез нашата рубрика "Оказион" и "Антиквариат"

Галерия за художници! 
В А Ж Н О
Рубрика "ОКАЗИОН" 
Виктор Поляков - управител на Галерия НЕСТ Арт
Виктор Поляков
управител на Галерия НЕСТ Арт